Agrasen Mahavidyalya
Agrasen Mahavidyalya

Admission

Waiting List

Waiting List

S.No. Name Father's Name Courses Date
1 Rajesh Gurvekar k.l.gurvekar B.Com. 10-July-2017
2 gaurav jain rc jain Diploma in Journalism 10-July-2017
3 rajesh kkk BBA 10-July-2017
4 dipesh b sahu M.Com 10-Jul-2017
5 surendra dewangan MSW 31-Jul-2017
6 AKASH DHANGAR RAVISHANKAR DHANGAR BA(JMC)/BJMC 21-Jan-2018
7 Sanjay kumar sahu S.R.Sahu PGDCA 26-Feb-2018
8 rinki sahu kamta prasad sahu P.G. Diploma in Journalism 28-Feb-2018
9 rinki sahu kamta prasad sahu MSW 28-Feb-2018
10 HEMPUSHPA JAY LAL MSW 30-Mar-2018
11 deepak toppo valerian toppo B.Com 17-Apr-2018